Mes teikiame teisinę pagalbą

Vox audita latet, littera scripta manet

+370 68 332 266

Ikiteisminis skolų išieškojimas – unikalių įgūdžių reikalaujanti veikla, todėl palankūs rezultatai garantuojami tik tuomet, kai proceso vykdymu rūpinasi srities profesionalai.

Mūsų „Juris LT“ advokatų komandos nariai yra sumanūs ikiteisminio skolų išieškojimo proceso specialistai, išmanantys šio darbo principus bei metodus, todėl suteikiamos teisinės paslaugos visuomet pasižymi kokybe bei našiais rezultatais. Kvalifikuoti specialistai padeda susitvarkyti su iškilusiomis problemomis joms nepasiekus teismo. Mūsų advokatai žino, jog kompromisas gali būti pasiektas neignoruojant kliento lūkesčių.

„Juris LT“ specialistai teisinę pagalbą teikia konsultuodami įvairiais ikiteisminiais skolų išieškojimo klausimais. Teisininkai padeda surinkdami reikiamą informaciją apie skolininką, jo vykdomos veiklos rezultatus, apie turimą turtą bei įsipareigojimus, ir įvertina galimybes išieškoti skolą ikiteismine tvarka. Ekspertai rengia dokumentus dėl skolos eliminavimo, taip pat įspėjamuosius pranešimus bei, jei būtina, nustato skolininko buvimo vietą. Kliento interesai ginami vizituojant jo skolininką ir teikiant jam informaciją apie teisines pasekmes tuo atveju, jei skolininkas atsisakys padengti įsiskolinimą.

Sumanūs ir atkaklūs „Juris LT“ advokatai teisinę pagalbą teikia organizuodami veiksmus, kurie užtikrina skolininko finansinių įsipareigojimų įvykdymą. Be to, skolos išieškojimo metu teisininkai organizuoja skolininko monitoringą, t.y. kintančios informacijos rinkimą apie skolininką (vykdomos veiklos rezultatai, turimo turto pokyčiai ir pan.).

Profesionalūs teisės ekspertai siekia ir garantuoja, kad teisėtomis priemonėmis, neperžengus teisminių institucijų durų, būtų pasiekti efektyvūs rezultatai, t.y. pasirašomas skolos ar žalos pripažinimo bei pasižadėjimo padengti įsiskolinimą per numatytą terminą dokumentas.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create