Mes teikiame teisinę pagalbą

Da mihi auxilium ius tibi

Telefono numeris:

+370 68 332 266

Tapdamas skolininku fizinis ar juridinis asmuo įgyja rimtą ir atsakingą prievolę – skolą, kurią būtina gražinti. Skolų susidarymo priežastys gali būti įvairios, tačiau jų gražinimo principai visada elementarūs, pasekmė – skolų išieškojimas. Visgi neadekvati reakcija, ieškant palankaus sprendimo gali garantuoti nenumatytus, tragiškus padarinius.

Būtina suvokti, kad skolų išieškojimas yra neišvengiamas ir griežtas teisinis procesas, kurio administravimas gali būti patikėtas tik profesionaliai advokatų komandai. Pagalba skolininkams – kritiškai svarbi, taip pat kaip ir pagalba skolintojams.

Mūsų teisės ekspertai teikia teisinę pagalbą skolininkams. Specialistai konsultuoja susidariusios padėties klausimais ir ieško palankiausio sprendimo klientui. Skolų išieškojimas, advokatų vykdomų pareigų sąraše, apima teisminius ir ikiteisminius procesus.

Proceso eigos metu siekiame sumažinti klientų skolos naštą, derėdamiesi dėl delspinigių, palūkanų ir pan. Kai skolos išieškojimas vyksta priverstiniu būdu – siekiame susitarti su kreditoriais bei antstoliais. Jeigu kreditoriaus reikalavimai nėra pagrįsti – eliminuojame skolą.

Mūsų teisininkai rengia ir įvairius procesinius dokumentus (pvz., prieštaravimus), atsiliepimus į ieškinius bei apeliacinius skundus. Taip pat ruošia taikos ar pasižadėjimo sutartis, kuriomis, jei to pageidauja skolininkas, atitolinamas skolos gražinimo terminas.

Profesionali teisininkų komanda teisėtais būdais atlieka ikiteisminį bei teisminį skolinio įsipareigojimo administravimą ir garantuoja, kad kliento interesai yra ginami atkakliai bei preciziškai, siekiant palankiausių įmanomų rezultatų.